Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

tarafından
43
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında İmar Kanunu’nda yapılan değişikliklere dayanarak Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Yönetmeliğinde değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, imarsız yerlerin imar planlaması yapılırken okul, park, ibadethane, yol, yeşil alan gibi kamu hizmetleri için ayrılacak Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranı yüzde 40’tan 45’e çıkarıldı. Okul, hastane, öğrenci yurdu gibi kamu hizmetine ayrılan yerlerde plana uymak koşuluyla mülk sahiplerine özel tesis kurma hakkı tanındı.

İmar Kanunu’na göre arazi ve arsa düzenlemesinin nerelerde, ne şekilde uygulanacağına ve tereddüte düşülen bir çok noktaya açıklık getiren düzenlemenin tanımlar maddesine arsa, ayırma çapı, ada bölüm krokisi, irtifak hakkı cetveli, ifraz, tevhit gibi tanımlar girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda, özel tesis yapmak mümkün hale geldi. Yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere, uygulama imar planında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılıp da kamuya geçişi sağlanamayan bu yerlerde, arsa sahiplerinin tamamının talepte bulunması ve ilgili kamu kuruluşunun onaylaması halinde plandaki amaca uygun tesis yapılabilecek. Böylece Sağlık Bakanlığı’nın hastane, sağlık ocağı ya da Milli Eğitimin okul yapması için kamuya ayrılan bu yerlerde şahıslar özel hastane, özel yurt ya da okul yapabilecekler. Yaptıkları bu yerleri 10 yıl süreyle kullanabilecekler. Bu süre 5’er yıllık periyotlar halinde ilgili bakanlıklar ya da kamu kuruluşu tarafından uzatılabilecek. İlgili idare süre bitiminden 1 yıl önce parsel sahibine kamulaştıracağını bildirecek. Bu sürenin dolmasının ardından ilgili kamu kuruluşu, parseli ve üzerindeki yapıyı, okul ya da hastane, kamulaştırarak devlete geçişini sağlayacak.

Kaynak