Gölbaşı, Örencik İmar Planı Askıda…

tarafından
40
Gölbaşı, Örencik İmar Planı Askıda…

Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından 13.02.2019 tarihinde iptal edilen, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki Örencik Mahallesi ve Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 01.11.2019 tarih ve 256864 sayılı Olur’u ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca onaylanıp, 12.11.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle askıya çıkartıldı.