Temelli/Çokören Parselasyon Planı Askıda…

tarafından
37
Temelli/Çokören Parselasyon Planı Askıda…

Temelli/Çokören Mahallesinde 2004 yılında Temelli Nazım İmar Planı kapsamında 1/5000’lik planı onaylanan 126 ada civarının parselasyon planı Sincan Belediyesi tarafından onaylandı.

Plan bir ay süre ile askıya çıkarıldı.