YAKUPABDAL KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ TAMAMLANDI

tarafından
417
YAKUPABDAL KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ TAMAMLANDI

ÇANKAYA YAKUPABDAL MAHALLESİ KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASI İŞLEMLERİ TAMAMLANDI.

6 ARALIK GÜNÜ YAKUPABDAL MAHALLESİ MUHTARLIĞINDA ASKIYA ÇIKAN YENİ PARSEL DÜZENLEMELERİNİ KONTROL ETMEK İÇİN YAKUPABDAL MUHTARLIĞINI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

BU DÜZENLEME 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNE GÖRE YAPILMIŞTIR.

Ölçü ve geçici çizimler
MADDE 20 – (3) Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırlar esas alınarak;

a) Geçerli sınırlarda; paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre,
b) Belirsiz sınırlarda; dengeleme plânına göre,
c) Çekişmeli sınırlarda; kadastro teknik belgeleri veya dengeleme plânına göre,
d) Değişebilir sınırlarda; sabit veya geçerli ya da dengeleme plânı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak, bu taşınmaz, kadastro sırasında kayıt miktarı veya iktisap miktarı esas alınarak tespit yapılmış ise tapuda kayıtlı yüzölçümüne göre; yoksa pafta ile teknik belgelerine göre,

sınır belirlemesi yapılır.

Plân aplikasyonu ve ada ölçü krokisi
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre paftası üzerinde yeni oluşturulan parsel sınırları zemine aplike edilerek, parsel köşelerine teknik yönetmelikte belirtilen zemin işaretleri konur. Aplikasyon kusurları giderildikten sonra röleve ölçüleri yapılır. Röleve ölçüleri ile daha önce yapılan ölçüler birleştirilerek ada ölçü krokisi bütünlenir. Ada ölçü krokisi, uygulama ekibi tarafından imzalanır.